کانادا برنامه های مهاجرتی مبتنی بر سرمایه گذاری را به طور مداوم و گسترده ارائه می دهد. از آنجایی که تجار ثروتمند ممکن است بخواهند تجارتی جدید در کانادا به راه بیندازند و دارای صلاحیت کسب ویزای کاری موقت باشند، پس از مدتی این احتمال وجود دارد که صلاحیت اقامت دائم را تحت برنامه مهاجرتی مقتضی کسب کنند.

  • متقاضی باید نشان دهد که تجربه کسب و کار را دارد. حداقل سابقه مدیریتی متقاضی باید دوسال تمام وقت در پنج سال گذشته باشد.
  • حداقل سرمایه مورد نیاز سرمایه گذار باید معادل 1.600.000 دلار کانادا باشد. دارایی ها شامل: ملک، حساب بانکی، صندوق بازنشستگی، سهام و … می باشد. البته ارائه مدارکی مبنی بر این که کسب اموال کاملا قانونی بوده است، ضروری می باشد.
  • متقاضیانی که سطح زبان فرانسه آن ها متوسط به بالا یعنی B2 باشد، در زمان رسیدگی به پرونده در اولویت قرار خواهند گرفت.
  • برای دریافت ویزای سرمایه گذاری، سرمایه گذار و خانواده او باید شرایط سلامتی مناسبی داشته باشند.